En estets dagbok

Min största hemlighetAllmänna funderingar

Posted by Arvid Sun, April 25, 2010 01:24:14

Jag har nog egentligen bara en hemlighet, men den skulle jag aldrig avslöja. Det är nämligen så att hela min samtid skulle förakta mig ur djupet av deras hjärtan ifall jag avslöjade det.

Det är nämligen så att jag egentligen inte gillar Astrid Lindgren.

Jag har ingenting emot henne, det påstår jag inte. Jag hyser däremot, omedvetet, viss irritation mot de som envisas med henne. "Ge henne nobelpris!" Jo, den dagen då barnboksförfattare någon gång får Nobelpris, visst! Efter Rowling, Tolkien, Pratchett, och säkert en massa fler. (Det råkade bara bli fantasy, det finns garanterat andra icke-fantasy-författare som också förtjänar det bättre).

Jag har inga vackra barndomsminnen av att leka Karlsson på Taket, Emil eller Pippi. Jag kan inte minnas att jag läste böckerna som liten (förutom Mio, min Mio, och den är ju sjuk i huvudet). Jag har naturligtvis sett flera av de tusen miljarder visningar av alla Lindgren-filmer som gjorts. Jag hatar faktiskt "Vi på Saltkråkan". Det känns otroligt meningslöst.

Jag kan egentligen bara hoppas att ingen någonsin får veta.

Suck...Min dag

Posted by Arvid Mon, March 29, 2010 11:58:36

http://www.tjuvlyssnat.se/stockholm/the-twilight-of-reason


Behövs det sägas något mer?


neee

Tänk om...Allmänna funderingar

Posted by Arvid Thu, March 18, 2010 16:35:40

Tänk om...

Sting hade skrivit sina gamla låtar idag istället, då hade "Message in a bottle" istället gått så här:

"I'm sending an SMS to the world,
I'm sending an SMS to the world.
I hope that someone gets my,
I hope that someone gets my,
Short Message Service".

Vad hände med alla...Min dag

Posted by Arvid Mon, March 08, 2010 22:39:26

PIZZABULLAR!

Ett tag så var det ju så att man i princip enbart åt pizzabullar, men vart tog alla dom vägen?!

För dom som inte vet, så pizzabullar när man tar en bröd-bulle, stoppar i typ lite skinka och oregano, och helt plötsligt har man en pissabulle!

Men det är svårt att veta. Det kanske blev för mycket 90-tal.

Någon dag ska jag baka så sjukt mycket pizzabullar, och ge bort till alla mina vänner!

Relationen mellan religion och vetenskapAllmänna funderingar

Posted by Arvid Mon, March 08, 2010 16:37:25

Detta är ett SKOLARBETE jag lämnat in i ämnet religion för någon vecka sedan. Just det faktum att det är ett skolarbete gör att jag VERKLIGEN INTE kan garantera att det är varken roligt, underhållande eller ens intressant. Jag tror dock att det är intressant. Jag garanterar att det inte är humoristiskt.

Läs om ni vill, och kom gärna då med någon rad konstruktiv kritik, trots att arbetet är inlämnat. Det är alltid bra att få veta vad man kan förbättra till nästa gång. formateringen är något ful, men jaja... Det finns en massa underrubriker som inte syns.

Happy reading!

--------

Introduktion

Jag har valt att arbeta med att försöka utröna och förklara historiska och moderna motsättningar mellan naturvetenskap och religion. För enkelhetens skull har jag valt att inrikta mig på kristendomen, eftersom den är den mest relevanta religionen i vårt samhälle idag. Naturvetenskapen sprider sig dock mellan allt från fysik och astronomi till medicin.

Anledningen till att jag valt just detta ämne är att jag tycker det är väldigt intressant att försöka lista ut och analysera hur folk har tänkt, och försöka dra slutsatser till senare händelser och ageranden. Denna, delvis blodiga, relation har allt man kan begära av intriger, falskspel och spänning, och man lär sig en hel del av väldigt mycket.

Denna redovisning kommer att handla ungefär lika mycket om vetenskap som religion, men eftersom många idag anser att vetenskapen är en sorts religion, så ser jag inget problem i detta. Dessutom tycker jag att det blir extra viktigt att försöka förklara varför vetenskapen, och då särskilt naturvetenskapen, inte ska betraktas som en religion.

Mitt mål är att göra det så objektivt som möjligt, men ändå få in personliga tankar och reflektioner, men utan att ta någondera sida.
Grundtankar
Religion

All religion bygger på tro, även om tron ibland känns så stark att man hävdar att det är ett faktum. Ändå, så krävs det i grund och botten bara en tro. Man behöver inte bevisa att det man tror på finns, eller att det man gör i religionens namn faktiskt gör någon skillnad. Man tror nästan alltid på en högre makt som kan påverka oss människor på Jorden, oftast positivt. I kristendomen tror man på en Gud, som vid livets slut ger en ett evigt liv i himmelen. Man tror också att Gud är fullständigt allsmäktig, och har kraft att skapa materia ur intet, ge återuppväcka döda, hela sjuka och skapa liv ur död materia.
Vetenskap

Grunden i all vetenskap är bevisning. Det är meningslöst att hävda någonting som absolut sanning, om man inte kan bevisa det. Det är ingen mening med att hävda och hävda samma teori, om det finns ett bevis för motsatsen. Dock är det ibland som saker och ting inte kan bevisas än, och det förblir en teori, till exempel Relativitetsteorin, som alltså fortfarande bara är en teori. Då är det viktigt att man vet till exempel att ordet teori inte betyder ”någonting som någon tror”, utan det är något som anses vara ”nästan bevisat, men inte riktigt”, ungefär som att ett brott är ”polisiärt löst”, när man har fångat skurken, men man kan inte finna tillräckliga bevis för en fällande dom.
Historiska och moderna kontroverser

Alla exempel gäller kristendom och i kristna samhällen. Något eller några exempel går att använda även om man talar om andra religioner, men jag har enbart inriktat mig på kristendom.
Skapelseberättelsen eller Big Bang?
Åsikter:

Detta är den mest klassiska och mest diskuterade frågan. Det finns generellt tre olika tankesätt:- Gud skapade världen på sex dagarMan är fullständigt övertygad om att allt som står i Bibeln är sant, och eftersom det inte står någonting om Big Bang där, så har Big Bang aldrig funnits. Argumenten för att detta stämmer är oftast att ”Hur kan allting ha blivit så perfekt, om allt beror på slumpen?” Dock har man ofta svårt att möta motståndarsidans argument med bra motargument; till exempel finns inga bevis eller iakttagelser som talar för, förutom väldigt gamla religiösa skrifter.- Big Bang sprängde sig själv, och Jorden och människan skapades av en slump.Detta är en vanlig tolkning, och den vanligaste för icke-troende som är någorlunda insatta. Det finns dock många argument som talar mot den här teorin, som än så länge har en hel del brister i sin version. ”Vem skapade Big Bang”, ”Vad fanns innan?” och liknande.Dock finns det också mycket som tyder på att Big Bang har funnits, och det anses i i princip alla vetenskapliga kretsar bevisat att det var så. När bokstavstroende kristna eller andra radar upp argument efter argument MOT Bing Bang-teorin, brukar det vara väldigt få av dessa som innehåller någon faktisk relevans.- Gud skapade Big Bang, och indirekt jorden.Detta är en sorts mellanting mellan de olika teorierna, en variant som utnyttjar fördelarna hos båda sidor. Resonemanget bakom idén brukar vara ”Okej, det är i princip bevisat att Big Bang funnits, och det låter någorlunda vettigt. Men det känns osannolikt att allting skett av en slump, och blivit så bra!”Det är dock väldigt spritt angående i hur stor utsträckning man anser att Guds inblandning är. Det finns allt från kristna som tror att Gud styr exakt allting, till deister (utövare av Deism) som anser att någon sorts Gud skapade Universum till ett ställe att leva på (oftast genom Big Bang), men har sen försvunnit och påverkar inte längre människa eller mänskligheten. Det vanligaste är dock någonstans mitt emellan dessa två uppfattningar.Denna uppfattning har främst fått kritik från bokstavstroende (främst på 1940–60-talet), som anklagats för att inte ta Bibelns ord på allvar, och ifrågasätta dess auktoritet. De flesta moderna kristna anser dock inte Bibeln vara någonting som ska tolkas bokstavligt i övrigt heller, och avfärdar därmed detta argument.
Historia

Hela idén om en stor smäll som skapat all materia i universum utvecklades 1930–40-talet, av två forskare, helt oberoende av varandra, den ryske matematikern Aleksandr Fridman och den katolske prästen och astronomen Georges Lemaître (1894-1966).

Den väckte dock mycket kritik av de som stödde den tidigare rådande teorin, om ett statiskt, stillastående universum. Till och med Albert Einstein, en av världens mest kände vetenskapsmän, förnekade Big Bang. När han skapade sin världsberömda Allmänna relativitetsteori, la han till och med in en liten ”klausul”, som gjorde det möjligt med ett statiskt Universum. Han kom senare att kalla den kosmologiska konstanten, som den hette, för "sitt livs största misstag".Vatikanen har långt senare erkänt möjligheten att Big Bang har inträffat, men det är inte alltid den rådande teorin. Det faktum att det var bland annat en katolsk präst som utvecklade teorin spelade inte så stor roll. Dock är det alltså inte helt ovanligt även idag att bokstavstroende kristna (och säkerligen även fån andra religioner) förnekar Big Bang, med Bibeln som enda stöd. Om man söker på ”Big Bang myt” på Google får man drygt 17 000 träffar. Det betyder inte att det finns så många webbplatser som stöder en Skapelse, men det visar att det fortfarande finns folk som med ”vetenskapliga argument” vill visa sig ha rätt.
Geocentricitet eller Heliocentricitet?

Sedan urminnes tider har man alltid tänkt att Jorden, Tellus, är i centrum för hela universum. Hur skulle man annars kunna stå kvar när man var på jordens undersida, om det inte var så att allting drogs mot Universums mitt? Det fanns fram till 1400-talet ingen anledning alls att tro någon annat.

Det finns skrifter och antydningar från Aristoteles redan 500-talet före Kristus om att pythagoréerna ansåg att "I centrum påstår dom [Pythagoréerna] att det finns eld, och Jorden är en av stjärnorna, som skapar natt och dag genom dess cirkulerande kring centrum." Detta inkluderade dock Solen, och likställde Jorden med den. Men geocentrismen, alltså tanken att Jorden var universums centrum (geo=jord, centra=centrum), hade flera starka anhängare, främst Aristoteles och Ptolemaius. Ptolemaius föddes ca 60 efter Kristus, och ritade då upp hur han ansåg att planeterna och solen rörde sig, alltihop kretsade kring Jorden, dock i ett väldigt avancerat system. Katolska kyrkan kom senare att ta till sig denna variant, som höll Jorden i universums centrum, vilket, enligt deras åsikt, var som Gud skapat Universum.

Den första moderna motståndaren till geocentrismen var Nicolaus Copernicus, 1473-1543, som var den första som aktivt försökte bevisa heliocentrismens fördelar och sanningar. Hans nerskrivna teorier spreds först som handskrivna manuskript, spridda på ett privat plan, för att inte väcka för stor uppmärksamhet, på grund av rädsla för den katolska kyrkan. Han skrev senare ett astronomiskt mästerverk, De Revolutionibus, som släpptes efter hans död. Detta blev dock tolkat som någonting okristligt och kättande inom katolska kyrkan, och erkändes inte på ett bra tag.

Nästa person som av Vatikanen anklagades för vantro var Galileo Galilei, 1564-1642, som drog ytterligare slutsatser och bevis i Copernicus och Tycho Brahes verk. Galilei får ofta vara en representant för "de av kyrkan förtrycka vetenskapsmännen", eftersom han vid flertalet tillfällen anklagades och till och med sattes i husarrest i flera år, på grund av sitt verk "Dialog om de två världssystemen" som handlade om fördelarna med en heliocentrisk världsbild. Påven beundrade tidigare Galilei, och hade givit honom sin tillåtelse att skriva boken, så länge han var objektiv, och inte framhävde någondera sida. Påven, Urban VIII, ångrade sig sedan, efter att han tyckte att boken framställde hans sida, och till och med honom själv, i dålig dager. Galilei ställdes inför rätta, och tvingades inför påve-postulatet avsäga sin egen tro på den heliocentriska världsbilden. Detta har tillsammans med en annan händelse ansetts vara ett av de värsta brotten katolska kyrkan gjort mot vetenskapsmän.


Den andra händelsen gäller Giordano Bruno, 1548-1600, också han matematiker och kosmolog. Han var utbildad präst, men hade redan i yngre år dragits åt det "ockulta", det vill säga metafysik och medicin; han var otroligt öppensinnig och filosofisk, och samtidigt väldigt intelligent. Detta innebar att han anklagades för att syssla med magi och djävulskonster, när det egentligen var grundläggande kemi. Till slut gick det så långt, när han ungefär samtidigt som Galilei öppet försvarade den heliocentriska världsbilden och en del annat (t.ex. Jungfru Marias sexuella oskuld), att påvedömet arresterade honom, och avrättade honom genom bränning på ett offentligt torg i Rom.
Efterspel

Man kan anklaga den katolska kyrkan för att vara konservativa, och det gäller även i detta fall. År 1835 hävde Vatikanen det halv-förbud dom utfärdat mot Galileis och Brunos arbeten, men det dröjde ända till 1992 innan påven, Johannes Paulus II, bad om förlåtelse till Galileo med familj, 350 år och 29 påvar för sent.

Giordano Bruno fick dock aldrig någon upprättelse, utan man har från offentligt håll förklarat sig ledsna för den sorgsna situationen som uppstått, men inte offentligt ursäktat sig.Idag är hela den samlade vetenskapen överens om att Jorden snurrar kring solen, som i sin tur snurrar kring Vintergatans centrum, som i sin tur snurrar kring något annat. Det finns dock fortfarande personer, ofta bokstavstroende, som hävdar motsatsen, men det finns inga bevis eller argument som är bättre än motståndarsidans.
Kreationism, Intelligent Design eller Evolution
Kreationism

Kreationism (ur engelskans "Create", som är från latinets "Creare") är läran om att Gud helt eller delvis har direkt skapat Jorden och mänskligheten, flora och fauna. Den typiska kreationist-idén i västvärlden är att ett ingripande liknande det i Genesis, Första Moseboken, ska ha skett. Där skapade Gud himmel och jord; ljus; havet; den fasta marken; solen, månen och alla stjärnor; alla vattenlevande djur och fåglar; alla marklevande djur, och slutligen människan; allting på 6 dagar. Detta är den ursprungliga och mest extrema formen av kreationism, men det finns viss spridning, men folk som tror att det kanske inte gick till precis så här, men att Gud på något sätt ändå skapat allting utan hjälp av evolutionen.
Intelligent Design

Intelligent Design, ofta förkortat ID, är en modern, något mer vetenskaplig, variant av kreationism. Den bygger också på tanken att Gud gjort de absolut avgörande dragen i människans skapande, och att evolutionen bara varit en minimal del av jobbet. Till exempel brukar man dra upp exempelvis ögat som exempel. Man hävdar då att ögat är en så otroligt komplex skapelse att den omöjligt kan ha skapats av slump. Man hävdar också att ögat omöjligen kan ha evolutionerats fram, eftersom en varelse aldrig hade haft nytta av ett halv-utvecklat, eller ens ett nästan fungerande, öga. Men eftersom det idag inte går att bevisa varken eller, så står det argumentet inte riktigt pall de generella argument som vittnar för evolution.
Evolution

Detta är den idag mest erkända teorin, och allmänt accepterade inom i princip alla vetenskapskretsar. Det bygger som bekant på att en varelse plötsligt får en mutation, och kan med hjälp av den enklare överleva och fortplanta sig. mutationen sprids då, förutsatt att det förbättrar rasens fortlevnad.
Debatter

Trots att evolutionen är den teori som helt klart är understödd av flest argument och bevis, är religionens påverkan så stark att den inte går att trycka ner. Detta har inneburit att man i flera katolska och amerikanska skolor har börjat undervisa i evolution och Intelligent design parallellt, som likvärdiga alternativ. I USA har vissa människor föreslagit lagar mot att man ska få undervisa evolution i skolan, men dessa har lagts ner med åtanke på religionsfriheten. Dock är det i nuläget oklart om hur det kommer att bli i fortsättningen. Den "evolutionära" sidan har dock fått en viss fördel i och med presidentskiftet. Republikanerna, med George W. Bush i spetsen hade starkt stöd av den kristna högern, som föredrar ID. Demokraterna, med Barack Obama som president, har dock inte sökt samma voteringsstöd där, och är därmed mer fri att göra som han/partiet önskar.Från Vatikanen har det varit mycket blandade åsikter. I början avfärdades naturligtvis evolution som någonting oseriöst, och behandlade det så fram till påve Johannes Paulus II, som var en allmänt nytänkande påve, med många åsikter som skiljde sig från tidigare konservativare påvar."De levande varelsernas evolution, vars olika stadier och mekanismer vetenskapen söker be-

stämma, uppvisar en inre ändamålsenlighet som väcker beundran. Denna ändamålsenlighet

som leder varelserna i en riktning som inte själva har ansvaret för eller kan styra, tvingar oss

att anta en hjärna bakom dem som är den som uppfunnit dem, som är deras Skapare."

- Johannes Paulus II under ett predikan i VatikanenDetta är ett viktigt steg, som låter det vetenskapliga världen ta ett stort steg närmre religionen. Dock kommer senare Benedictus XVI att ta tillbaka det hans företrädare sa, och återigen separera kyrka och vetenskap. Dock är Johannes Paulus II:s iakttagelse någonting som passar in hos de flesta moderna kristna.
Modern medicin

Det finns idag ett gigantiskt nät med alternativa läkemedel och behandlingsmetoder, som i många kretsar anses vara mycket tveksamma, eller helt utan verkan. Desto mer verkar det handla om Placebo och den sjukas förväntningar. Det man dock sällan tänker på är att den katolska kyrkan i flera århundraden varit den ledande medicinska expertisen, ofta med ofungerande eller ofullständiga metoder. Till exempel var den mest praktiserade metoden på 1600-1700-talet åderlåtning, som senare visade sig vara helt meningslöst, och till och med farligt. Det går dock att i historien hitta väldigt många punkter då kyrkan visat sig vägra att erkänna bättre och nyare metoder, men vi struntar i dom och koncentrerar oss på hur det ser ut idag.
Abort och Preventivmedel

Den katolska kyrkan har i århundrade efter århundrade strängt förordnat förbud mot preventivmedel i alla former, och abort i alla former. Detta kan tyckas vara ganska harmlöst, men verkligheten är betydligt värre.

En av de största farorna i världen idag är den stora spridningen av HIV/AIDS, främst i Afrika. Det absolut enklaste hindret mot detta är att använda kondom, men eftersom Vatikanen ständigt förordat strängt förbud, så är det inte ovanligt att man struntar i skydd just av den anledningen. Den nuvarande påven, Benedictus XVI, åkte på "predikningsturné" runt om i Afrika, och lyckades säga till exempel följande: "Aids är ett problem som inte enbart kan lösas med pengar, som man inte kan komma tillrätta med genom distributionen av kondomer som till och med förvärrar problemet" Med detta menar han att kondomer till och med förvärrar situationen, och tydligen gör det troligare att man drabbas. Hur påven lyckas trassla sig ur det rent vetenskapligt är oklart, men han har knappast fått med sig vetenskapsvärlden på det hela."Lösningen ligger ett andligt och mänskligt uppvaknande och vänskap med dem som lider."

- Benedictus XVI under sina Afrikaturné 16 mars 2009

-

Det är dock inte hela katolska kyrkan som uttrycker dessa åsikter. Förra året var det cirka 60 katolska grupper runt om i Europa som gemensamt skickade ett brev till påven, för att försöka få honom att omvärdera sin syn på preventivmedel, just på grund av ökad smittorisk och oönskade graviditeter.

Det ska också tilläggas att den nuvarande påven och katolska kyrkan i allmänhet inte på något sätt tolererar utom-, eller föräktenskapligt samlag, vilket också skulle minska spridningen av AIDS.
Helande genom förbön

Så ock några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena, ur vilken sju onda andar hade blivit utdrivna. (Luk. 8:2)Ananias gav sig i väg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: "Saul, min broder! Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande." (Apg. 9:17)Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: "Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddas till livet." Och Jesus gick med honom. (Mark. 5:23f)(Alla ur Bibel 2000)Genom hela kristendomens historia, ända sedan Jesus själv, har man alltid praktiserat helande, nästan alltid genom förbön. Detta innebär kortfattat att en person ber, genom handpåläggning, för en annan person, och ber att dennas skador, sjukdomar eller krämpor ska försvinna. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är personen själv som helar, utan att det är Gud, genom den här personen.Det som Maria Magdalena ”helades från” var ordagrant demoner, men detta har tolkat som att det var någon sorts utvecklingsskada. Det finns dock präster även inom kristendom som säger sig ha kraft att, med Guds hjälp, kunna driva ut onda andar/demoner som bosatt sig i en människas kropp, alltså exorcism. Detta är dock väldigt sällsynt, och inget som är allmänt accepterat. Det finns också kyrkor som genom liknande process försöker fördriva andar i form av homosexualitet, vilket inte är lika ovanligt. I Sverige utför till exempel Livets Ord och Guds Eld liknande saker. Det är dock frivilligt, men påhejas av ett kraftigt grupptryck.Det finns idag ingen som helst vetenskaplig grund för att detta ska fungera, förutom som en stark form av Placebo. Placebo i sig är inte riktigt klart hur det fungerar, men det finns även vetenskapsmän som hävdar att Placebo i sig kan ha kraft, och att en stark vilja kan ha lika stark effekt som medicinering. Man forskar dock brett på detta område idag, och eventuellt kan vi få fler svar inom relativt kort framtid. Kyrkan i sig har inget behov av att varken vetenskapligt bevisa att det fungerar.Arvid SkarrieMelodifestivalen, semifinal 2Min dag

Posted by Arvid Sun, February 14, 2010 20:46:28

Anledningen till att jag inte skrev om semifinal #1 är att jag inte sett den...

Andreas Johnson var härlig, men ärligt talat, vad var det för pojkvasker?! Texten på refrängen följer:

Manboy, manboy, you can call me manboy
I don’t care, I’ll show you how to love
There’s no halo ’round my head, no, there’s no angels here (angels here, no)
Manboy, manboy, you can call me manboy
Oh oh oh oh, manboy


Google Translate översätter detta till:

Manboy, manboy, kan du ringa mig manboy
Jag bryr mig inte, ska jag visa dig hur man älskar
Det finns ingen gloria "runt huvudet, nej, det finns inga änglar här (änglar här, nej)
Manboy, manboy, kan du ringa mig manboy
Oh oh oh oh, manboy


Äh, skit samma, det blir ju inget vettigt i vilket fall! Strunta i allt det jag skrivit idag!

Att tänka med hjärtatMin dag

Posted by Arvid Wed, February 03, 2010 16:38:35

Häromdagen, igår, så ställdes jag inför ett mycket svårt val, där mitt hjärta sa en sak, men min plånbok, och delvis mitt förnuft, sa en helt annan sak. Efter mycket om och men så valde jag ändå, naturligtvis, att låta hjärtat bestämma. (Att det är naturligtvis är för att annars hade jag ju inte skrivit det här! Det är inte så att jag alltid tänker med hjärtat. En annan häromdagen tänkte jag inte med hjärtat, till exempel.)

Det slutade i vilket fall med att jag kom ut från Sparköp med 830 gram lösviktsgodis och en KitKat-glass.

Gonna make you happyAllmänna funderingar

Posted by Arvid Mon, January 25, 2010 22:29:27

Vill bara presentera en av de grymmaste kärlekslåtar som någonsin skrivits.

Gonna make you happy - Tripod.

Fett bra!!

RediscoveredAllmänna funderingar

Posted by Arvid Sun, January 17, 2010 16:38:52

Tänkte bara tipsa om Andreas Johnsons album Rediscovered, där han framför blandat egna och klassiker-låtar till storbandsversion, och gör det på ett väldigt bra sätt!

Har lyssnat på albumet flera timmar i rad, man tröttnar aldrig!

Andreas Johnsons - Rediscovered

Låten Night stood still är oerhört vacker!

"Mellanmjölks-Sverige"Allmänna funderingar

Posted by Arvid Thu, January 14, 2010 10:56:54

Ibland blir jag faktiskt något irriterad på folk som hela tiden håller på och drar poängen "Vi svenskar är så himla fjantiga, och mesiga, och vi vågar aldrig säga vad vi tycker, och vi är sämst." Typ så.

Det känns så otroligt överdrivet att sätta en sådan stämpel på ett helt folk, en hel nation. Du kanske är fjantig, din bästa vän kanske är fjantig, men det betyder väl inte att alla är som ni.

Så fort ett beslut ska tas på en nivå över din, alltså över det som tar i klassrummet, kompisgänget, familjen, eller scoutpatrullen, kräver tid! Det är inte så att det är högsta prioritet, och din lärare kommer SPRINGA till sin chef, för att fråga ifall ni kan få pengar till fler datorer, varpå chefen svarar att "ÅHNEJ! SPSPUDFGH 2c saknar pengar till datorer!! TA ALLT JAG HAR! TA AAAALLT!".

Och på lite högre nivå, så tycker jag inte att det är särskilt mellanmjölksaktigt! Värdetransporter rånas, Livets Ord, folk blir mördade, Carola och Runar skiljer sig, Nordman, och så vidare! (Inte för att någon av dessa grejer är särskilt roliga, för det är naturligtvis mycket hemskt när folk blir mördade!)

Sverige var bland de tidigaste i världen med kvinnlig rösträtt. "Ja, det är ju sjuukt radikalt!" tänker ni antagligen ironiskt, men det VAR radikalt på den tiden! Men efter det har man på något sätt jämfört prakticitet (praktitet? Praktiskdom? Skänk mig ett ord!) med fjantighet. "Åh, det är så fjantigt att alla ska ha unika personnummer!" hör man ganska ofta folk säga, men det är naturligtvis praktiskt, inte fjantigt! Stor skillnad!

Nu kommer mitt huvudargument:
IFALL Sverige hade varit en nation där allting var likadant, ingenting stack ut, ingenting stack in, alla var lagom (för övrigt, värdelöst ord!), då skulle vi aldrig, ALDRIG! kunnat få oss själva att internationellt representeras av det här. Rest my case.